Legal Pages

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. https://hightech-ss.nl : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: https://hightech-ss.nl/ gevestigd aan de Griegstraat, 397 5011 HK te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer …

Algemene Voorwaarden Read More »

Privacy Policy

Privacy Policy Wij waarborgen je privacy Toestemming Waar kun je terecht met vragen of klachten? Wat kunnen we van jou zien? Welke gegevens verzamelen we nog meer? Hoe lang bewaren we je gegevens? Zijn mijn gegevens beschermd? Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen? Hoe gebruiken we cookies Cookies uitschakelen Cookies van derde partijen Privacy policy …

Privacy Policy Read More »